กลุ่มบริษัทโรเม็ท ประกอบด้วยบริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โรเม็ท โลจิสติคส์ จำกัด และบริษัท โรเม็ท ทรานสปอร์ต จำกัด เติบโตในธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกงานด้านโลจิสติคส์ อย่างเช่น การทำพิธีการศุลกากร การขนส่งบรรทุกสินค้าไปทั่วประเทศ รวมถึงงานคลังสินค้าด้วย

จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีของคุณปัญญา ตั้งจิตร์พร กรรมการผู้จัดการ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจนี้อย่างแท้จริง โดยสืบสานประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า ส่งออกสินค้ามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมานะ ตั้งจิตร์พร เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการออกของตั้งแต่ 70 ปีก่อน จากรากฐานอันมั่นคงและประสบการณ์ที่สะสมมา ได้นำไปสู่การขยายกิจการเพื่อรองรับกับตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ โรเม็ทสามารถให้บริการที่ครบวงจร ...

  อ่านต่อ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ดำเนินพิธีการศุลกากร
ขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกขนาดต่างๆ / บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บริการ ขนส่งตั้งแต่ประตูโรงงานหรือต้นทางใดๆ ถึงหน้าประตูของผู้รับสินค้าปลายทาง
จัดหาเครื่องมือหนักในการยก หรือเคลื่อนย้าย สินค้า / สินค้าผ่านแดน
  ดูทั้งหมด
  สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
594 ซอย อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. (66-2) 7176511-20 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (66-2) 3002708-9
อีเมล์ :
,