กลุ่มบริษัทโรเม็ท ประกอบด้วยบริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โรเม็ท โลจิสติคส์ จำกัด และบริษัท โรเม็ท ทรานสปอร์ต จำกัด เติบโตในธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกงานด้านโลจิสติคส์ อย่างเช่น การทำพิธีการศุลกากร การขนส่งบรรทุกสินค้าไปทั่วประเทศ รวมถึงงานคลังสินค้าด้วย

จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีของคุณปัญญา ตั้งจิตร์พร กรรมการผู้จัดการ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจนี้อย่างแท้จริง โดยสืบสานประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า ส่งออกสินค้ามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมานะ ตั้งจิตร์พร เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการออกของตั้งแต่ 70 ปีก่อน จากรากฐานอันมั่นคงและประสบการณ์ที่สะสมมา ได้นำไปสู่การขยายกิจการเพื่อรองรับกับตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ โรเม็ทสามารถให้บริการที่ครบวงจร เริ่มจากการขยายเครือข่ายตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั่วโลก และหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ส่วนงานตัวแทนออกของนั้น โรเม็ท ได้พัฒนาระบบเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร ชนิดไร้เอกสาร หรือที่เรียกว่า e-customs (paperless) โดยปัจจุบัน บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ตัวแทนออกของรับอนุญาต ลำดับที่ 241 นอกจากนี้ การจัดส่งสินค้า และตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถของโรเม็ทเอง การให้บริการโกดังเก็บสินค้า เครื่องจักรเพื่อยกของหนัก เรือเทกอง เรือลากจูง รวมทั้งเป็นตัวแทนประกันสินค้าระหว่างการขนส่งหรือประกันภัยทางทะเลกับบริษัทประกันภัยระดับสากล
จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทโรเม็ท มีความสามารถรองรับงานด้านต่างๆในระบบโลจิสติคส์ได้อย่างครบวงจร ตรงกับนิยามที่ว่า one stop service ด้วยความพร้อมให้บริการของทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพนี้ บริษัทได้ยึดถือเป็นหัวใจของความสำเร็จของงานการนำเข้าและส่งออก ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุดนั่นเอง
 
 
นายปัญญา ตั้งจิตร์พร
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
  สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
594 ซอย อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. (66-2) 7176511-20 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (66-2) 3002708-9
อีเมล์ :
,