การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ดำเนินพิธีการศุลกากร
ขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกขนาดต่างๆ / บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บริการขนส่งตั้งแต่ประตูโรงงานหรือต้นทางใดๆ ถึงหน้าประตูของผู้รับสินค้าปลายทาง
จัดหาเครื่องมือหนักในการยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้า / สินค้าผ่านแดน
โกดังเก็บสินค้า / จัดหาแรงงานในการบรรจุ และขนถ่ายสินค้า
ตัวแทนจัดหาเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง / เรือโป๊ะ เรือฉลอม
ที่ปรึกษาการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ / คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตัวแทนประกันสินค้าระหว่างการขนส่งหรือ ประกันภัยทางทะเล
บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยบริษัทมีเครือข่ายในต่างประเทศ ( global network) อยู่ทั่วทุกมุมโลก ทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถให้บริการทั้งทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ตามความต้องการของท่าน รวมถึงบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าสินค้าท่านจะขนาดเล็ก หรือมีน้ำหนักมาก heavy cargo เราก็สามารถให้บริการท่านได้ โดยการให้บริการผ่านเครือข่ายสายการบินมืออาชีพไปยัง airports ปลายทางทั่วโลก
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
594 ซอย อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. (66-2) 7176511-20 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (66-2) 3002708-9
อีเมล์ :
,