การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ดำเนินพิธีการศุลกากร
ขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกขนาดต่างๆ / บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บริการขนส่งตั้งแต่ประตูโรงงานหรือต้นทางใดๆ ถึงหน้าประตูของผู้รับสินค้าปลายทาง
จัดหาเครื่องมือหนักในการยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้า / สินค้าผ่านแดน
โกดังเก็บสินค้า / จัดหาแรงงานในการบรรจุ และขนถ่ายสินค้า
ตัวแทนจัดหาเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง / เรือโป๊ะ เรือฉลอม
ที่ปรึกษาการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ / คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตัวแทนประกันสินค้าระหว่างการขนส่งหรือ ประกันภัยทางทะเล
บริการดำเนินพิธีการศุลกากร ตามระเบียบบังคับของกรมศุลกากร ทั้งในระบบ พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (paperless), ศูนย์บริการยื่นพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (counter service) , พิธีการตรวจปล่อยสินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาข้อมูลการนำเข้า และส่งออก ตามระบบศุลกากร เช่น FTA, AFTA, BOI, FREE ZONE, EPZ และ 19ทวิ เป็นต้น ตามสิทธิประโยชน์ตามที่ผู้นำเข้าพึงได้รับ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานกรมศุลกากร ได้รับ การจัดระดับให้เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ ลำดับที่ 241 ( licensed customs broker) ตามมาตรฐานของกรมศุลกากร และสมาชิกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (ส.ต.ท.) โดยลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่ระเบียบของกรมศุลกากร ระบุไว้ทุกประการ นอกจากนี้ บริษัทบริหารงานและดำเนินงานอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้ชำนาญการศุลกากร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโดยตรงของกรมศุลกากร ทีมงานผู้ชำนาญการศุลกากร “customs specialist” ของบริษัทจึงพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
594 ซอย อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. (66-2) 7176511-20 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (66-2) 3002708-9
อีเมล์ :
,