การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ดำเนินพิธีการศุลกากร
ขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกขนาดต่างๆ / บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บริการขนส่งตั้งแต่ประตูโรงงานหรือต้นทางใดๆ ถึงหน้าประตูของผู้รับสินค้าปลายทาง
จัดหาเครื่องมือหนักในการยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้า / สินค้าผ่านแดน
โกดังเก็บสินค้า / จัดหาแรงงานในการบรรจุ และขนถ่ายสินค้า
ตัวแทนจัดหาเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง / เรือโป๊ะ เรือฉลอม
ที่ปรึกษาการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ / คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตัวแทนประกันสินค้าระหว่างการขนส่งหรือ ประกันภัยทางทะเล
เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทมีการจัดหาแรงงานในการบรรจุ และขนถ่ายสินค้านอกพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงเครื่องมือหนักในการบรรจุ,เคลื่อนย้าย สินค้าของท่านตามความเหมาะสม บริษัทบริการขนส่ง สินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ เช่น จัดหาเครื่องจักรกลสำหรับยกสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ( mobile crane หรือ floating crane ) หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดปกติได้

การขนส่ง สินค้าข้ามพรมแดน หรือสินค้าผ่านแดน บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกผ่านแดนประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ไปยังประเทศใกล้เคียงหรือประเทศที่สาม (transit cargoes) เช่น ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชา โดยการทำพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนทางรถยนต์
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
594 ซอย อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. (66-2) 7176511-20 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (66-2) 3002708-9
อีเมล์ :
,