การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ดำเนินพิธีการศุลกากร
ขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกขนาดต่างๆ / บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บริการขนส่งตั้งแต่ประตูโรงงานหรือต้นทางใดๆ ถึงหน้าประตูของผู้รับสินค้าปลายทาง
จัดหาเครื่องมือหนักในการยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้า / สินค้าผ่านแดน
โกดังเก็บสินค้า / จัดหาแรงงานในการบรรจุ และขนถ่ายสินค้า
ตัวแทนจัดหาเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง / เรือโป๊ะ เรือฉลอม
ที่ปรึกษาการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ / คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตัวแทนประกันสินค้าระหว่างการขนส่งหรือ ประกันภัยทางทะเล
นอกเหนือจากการบริการขนส่งในประเทศและต่างประเทศแล้วนั้น ทางบริษัทได้ร่วมกับเครือข่ายในต่างประเทศ ในการให้บริการขนส่งแบบ door to door หรือ door delivery กล่าวคือมีบริการขนส่งสินค้าจากโรงงาน หรือโกดังสินค้าของประเทศต้นทางของผู้ขาย โดยบรรทุกสินค้า มายังปลายทางของผู้ซื้อ ทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง, บรรจุสินค้า, ประกันภัย, การรมยา fumigation, จองเรือหรือสายการบิน และการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเลือกชำระที่ต้นทางบรรทุก หรือปลายทางรับสินค้าก็ได้
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
594 ซอย อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. (66-2) 7176511-20 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (66-2) 3002708-9
อีเมล์ :
,